KONTAKT

Adresa:

ŠACHY REINTER n. o.
Fidlíková 5577/5 066 01 Humenné
IČO: 42092400
DIČ: 2022843251
číslo účtu: SK79 0900 0000 0004 6408 2083

Hracia miestnosť:

Obchodno - administratívna budova OPP
Tolstého 102/3
066 01 Humenné

Sekretariát: 

Marianna Aľušíková
mail: sachy@reinter.sk
tel.: 0902 99 88 54